تماس با مـا

اطلاعات تماس پتروپلاست خیام

آدرس کارخانه پتروپلاست خیام:

تبریز، جاده خسروشهر، روبروی رادار، جاده شیخ حسن، کوچه سوم سمت چپ کوی صنعتی امام حسین.

تلفن های تماس کارخانه :

۳۴۳۰۸۱۲۷ – ۳۴۳۰۸۸۳۸ – ۳۴۳۰۸۵۷۷ -۰۴۱

فکس:

۰۴۱-۳۴۳۰۸۱۲۷

آدرس دفتر مرکزی :

تبریز، خیابان فردوسی، اول سراه امین

تلفن های دفتر :

۳۵۵۷۰۷۳۴ – ۳۵۵۴۷۱۸۸ – ۰۴۱۳۵۵۴۰۷۹۴

فکس :

۰۴۱-۳۵۵۷۰۷۳۵