گواهی نامه ها و استانداردها

پترو پلاست خیام مفتخر است در طی سالیان حضور خود در عرصه تولید و عرضه محصولات گواهی نامه ها، تقدیر نامه و استانداردهای محتلفی را کسب نماید که در قسمت زیر می توانید تعدادی از این گواهی نامه و استانداردها از جمله گواهی نامه ایزو  را مشاهده کنید.