نمونه کار

تعدادی از آخرین پروژه های پتروپلاست خیام در زمینه دیوار پوش و پوشش سقف